huurverhoging

de jaarlijkse huurverhoging 2022

Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren. De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huren in dat jaar maximaal mogen stijgen. In 2021 was er een uitzondering en mocht de huurprijs van een sociale huurwoning niet stijgen. In 2022 mogen wij wel weer een huuraanpassing doorvoeren. In 2022 is de maximale huurverhoging 2,3%. Dit is gelijk aan het inflatiepercentage over 2021.

Wat is het beleid van Krijtland Wonen?
Krijtland Wonen hanteert dit jaar een inflatievolgend huurbeleid en maakt geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent concreet dat wij de huren van bijna al onze woningen verhogen met 2,3%. Er zijn twee groepen die géén huurverhoging krijgen.

  • Huurders van woningen waar een sociaal plan van toepassing is verklaard
  • Huurders van woningen met energielabels E, F of G.

Verder hebben wij besloten dat we de huren van onze sociale huurwoningen niet boven de liberalisatiegrens willen laten uitkomen. Daarnaast mag de huurprijs ook nooit hoger zijn dan de maximaal redelijke huurprijs van de woning. In deze gevallen kan sprake zijn van een afwijkend percentage dat lager is dan 2,3%.

Bezwaar

Ben je het niet eens met het huurprijsvoorstel?
Wanneer je het niet eens bent met de voorgestelde huuraanpassing kan een bezwaarschift ingediend worden. Wanneer je een bewaar kunt indienen staat gepubliceerd op de website van de Huurcommissie. Hier vind je ook het formulier (het bezwaarschrift) dat gebruikt moet worden om het bezwaar bij ons kenbaar te maken. Op de website van de Woonbond is een handige tool gepubliceerd die je kan helpen bij het bepalen welke huurverhoging in 2022 gevraagd mag worden. Het uiteindelijke bezwaar mag je mailen naar info@krijtlandwonen.nl of per post opsturen naar ons postadres: In ’t Oord 18, 6291 VP in Vaals.

Let op: zorg ervoor dat het bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen is, alleen dan kan je bezwaar in behandeling worden genomen.

Huurtoeslag

Moet ik een wijziging in de huur doorgeven aan de Belastingdienst?

Als je Huurtoeslag ontvangt van de Belastingdienst hoef je een wijziging van de huurprijs per 1 juli 2022 niet door te geven. Van de Belastingdienst ontvang je te zijner tijd een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.

Mocht er iets in uw persoonlijke situatie veranderen dan dien je dit wel altijd door te geven aan de Belastingdienst. Een wijziging, hoe klein deze misschien ook lijkt, kan altijd effect hebben op de hoogte van de toeslag die je ontvangt. Krijtland Wonen geeft deze wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet door. Je kunt de wijziging(en) doorgeven op de website van de Belastingdienst.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder