Skip to main content

Klachten

Klachten

Heb je een klacht over Krijtland Wonen, een medewerker of onze dienstverlening? Laat het ons weten. We gaan dan samen met jou in gesprek om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je de onafhankelijke regionale klachtencommissie inschakelen.

Klachtencommissie
Krijtland Wonen heeft samen met de woningcorporaties Wonen Wittem en Vanhier Wonen een regionale klachtencommissie. De klachtencommissie geeft huurders, woningzoekenden of bewonersorganisaties de gelegenheid klachten in te dienen waar zij een belang bij hebben op het moment dat ze er niet uit komen met de betreffende woningcorporatie. Het doel van de klachtencommissie is bij te dragen aan een goede behandeling van de klachten en daarmee het verbeteren van de relatie tussen woningcorporatie, huurders en woningzoekenden.

Meer informatie over de onafhankelijke regionale klachtencommissie vind je in het Reglement klachtencommissie. Het postadres van de klachtencommissie is het postadres van Krijtland Wonen, In ’t Oord 18, 6291 VP, Vaals. Als je een klacht wilt indienen gebruik dan het daarvoor opgestelde klachtenformulier. Vermeld bij het versturen van dit formulier altijd dat de post voor de klachtencommissie is. Deze kan dan ongeopend doorgestuurd worden naar de klachtencommissie.

Huurcommissie
Ben je ontevreden over de huurprijs, het onderhoud of de servicekostenafrekening van de woning? Dan kun je de huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. De huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder. Op de website van de huurcommissie www.huurcommissie.nl vind je meer informatie over de procedure en wanneer je wel/niet bij de huurcommissie terecht kunt.