Skip to main content

Huurverhoging

Huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging
Elk jaar wordt door de Rijksoverheid in het begin van het jaar een document gepubliceerd over het huurprijsbeleid. Ook dit jaar zijn de Nationale Prestatieafspraken, die het Rijk, Aedes, VNG en de Woonbond op 30 juni 2022 hebben ondertekend, een belangrijke basis voor de huurverhoging op 1 juli 2024. Wat dat betekent lees je in het artikel hieronder. 

Het wettelijke kader in 2024:
– de maximale huurstijging van een sociale huurwoning is 5,8%;
– de maximale huurstijging van een geliberaliseerde woning is 5,5%;
– de maximale huursomstijging* bedraagt 5,3%.

* de huursom is het gemiddelde huurprijsstijging van alle sociale huurwoningen samen

Overige afspraken
– Krijtland Wonen heeft besloten de huur van woningen met een slecht energielabel (E, F of G) niet te verhogen;
 Krijtland Wonen maakt geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

De huurverhoging in 2024
Krijtland Wonen heeft voor 2024 besloten de huurverhoging voor al haar huurwoningen met hetzelfde percentage te verhogen. De huurverhoging voor individuele huishoudens komt daarmee uit op 5,3%. Dit past binnen de wettelijke kaders en aanvullende afspraken, maar is niet het maximale percentage dat we mogen gebruiken. Alleen als je in een huurwoning woont met een energielabel E, F of G dan ontvang je geen huurverhoging. Dan is het percentage 0% en krijg je daar ook een brief van.  

We maken dit jaar geen onderscheidt tussen sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen. Ook voor al onze parkeervoorzieningen en stallingen hanteren we één huurverhogingspercentage van 5,3%.  

Wil je meer weten waarom wij een huurverhoging vragen van 5,3%. Kijk dan hier.

Wanneer informeren wij onze huurders?
De formele huuraanzeggingen versturen wij uiterlijk eind april naar al onze huurders. Heb je daarna vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Ben je het niet eens met de huurverhoging en wil je bezwaar maken? Kijk dan op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder