Skip to main content

Huurverhoging

Huurverhoging

In de Nationale Prestatieafspraken die het Rijk, Aedes, VNG en de Woonbond op 30 juni 2022 hebben getekend zijn afspraken gemaakt over een verantwoorde huurstijging. Wat dat betekent lees je in dit artikel

Het wettelijke kader in 2023:
– de maximale huurstijging per zelfstandige huurwoning met een gereguleerd contract is 3,1%;
– de maximale huurstijging voor vrije sectorwoningen komt uit op 4,1%;
– en de maximale huursomstijging bedraagt 2,6%.

Overige afspraken
Huishoudens die in 2023 in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging krijgen geen huurverhoging. Daarnaast heeft Krijtland Wonen besloten de huur van woningen met een slecht energielabel (E, F of G) niet te verhogen. Wij zullen daarnaast ook geen gebruik maken van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De opgevraagde inkomensverklaringen bij de Belastingdienst zijn bedoeld om de verplichte huurverlaging te kunnen bepalen. Uiteraard worden deze vernietigd zodra de huuraanpassingen definitief zijn.

De huurverhoging in 2023
Een deel van onze huurders krijgt dit jaar een huurverlaging door de wettelijke bepalingen. Meer informatie staat op onze website bij huurverlaging . Voor de overige huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst (ons sociaal bezit) hebben we besloten de huren te verhogen met 2,8%.

Voor de geliberaliseerde huurovereenkomsten (de duurdere huurwoningen) passen we de huurprijs aan met 4,1%. Voor onze parkeervoorzieningen en stallingen hanteren we één huurverhogingspercentage van 2,8%.

Een andere huurverhoging dan hierboven genoemd?
Heb je een huurverhoging gekregen tot 2,8%? Dit komt omdat je op basis van het inkomen in aanmerking zou kunnen komen voor een huurverlaging, maar de huidige huurprijs niet hoger is dan € 575,03. Om te voorkomen dat je na de huurverhoging alsnog een verlaging moet aanvragen hebben we besloten deze huren te verhogen tot maximaal € 575,03.

Wanneer worden onze huurders geïnformeerd?
De formele huuraanzeggingen worden uiterlijk eind april verstuurd naar al onze huurders. Heb je daarna vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Ben je het niet eens met de huurverhoging en wil je bezwaar maken? Kijk dan op de website van de Huurcommissie.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder