Skip to main content

Samenwonen en medehuurder

Samenwonen en medehuurder

Als je iemand bij je wilt laten wonen, gelden daarvoor voorwaarden. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen inwoning, samenwonen en medehuurderschap. En in sommige gevallen is het niet toegestaan om een deel van een woning aan iemand anders in gebruik te geven. Daarom moet u ons altijd schriftelijk om toestemming vragen. Je kunt dit aanvragen door één van de formulieren te downloaden en ingevuld aan ons toe te sturen of langs te brengen inclusief de documenten waar we om vragen. Op het aanvraagformulier staat welke documenten wij nodig hebben.

Inwonen of samenwonen?
Als er iemand bij je in huis komt wonen, heb je daarvoor toestemming nodig van Krijtland Wonen. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of wanneer een familielid tijdelijk bij je komt inwonen. De persoon die bij je in huis komt wonen, wordt niet bijgeschreven op het huurcontract. De inwonende persoon heeft niet dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt, kan degene die inwoont niet in de woning blijven wonen. Je kunt toestemming aanvragen bij Krijtland Wonen via het formulier ‘aanvragen inwoning en samenwonen’.

Medehuurder
Staat je huisgenoot niet op de huurovereenkomst maar wil je wel dat hij/zij dezelfde rechten en plichten krijgt als de huurder. Dan dien je samen een verzoek tot medehuurderschap in bij Krijtland Wonen. Dat kan via het formulier ‘aanvraag medehuurderschap’.

Wanneer kan je medehuurder worden?

  • Je staat tenminste 2 jaar op het adres ingeschreven.
  • Jullie voeren een duurzame huishouding.
  • Het samenwonen van ouder en kind valt niet onder deze regeling.
  • Je vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning als de huidige huurder de woning verlaat.

Krijtland Wonen laat je schriftelijk weten of je aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag is goedgekeurd ben je vanaf dat moment, net als de huurder, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Automatische medehuurder?
In een aantal gevallen word je automatisch medehuurder. Hiervan is sprake bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Geef dit in beide gevallen door aan Krijtland Wonen zodat we jullie gegevens op de juiste wijze in ons systeem hebben staan.

Let op!
“Wanneer er iemand bij je komt wonen kan dit gevolgen hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag maar ook eventueel voor de jaarlijkse huurverhoging. Controleer of er iets gaat veranderen in je toeslagen om te voorkomen dat je onverwachts (een deel van) de toeslagen moet terugbetalen”.

Download hier de formulieren

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder