Skip to main content

Huur opzeggen regulier

Huur opzeggen regulier

De opzegtermijn is minimaal één maand. Je kunt de huur elke dag van een maand opzeggen als deze maar niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval ligt de einddatum op de eerstvolgende werkdag. De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij de huuropzegging ontvangen.

Gebruik één van onderstaande formulieren passend bij de huurovereenkomst die je wilt beëindigen.

Hoe verloopt het proces na de huuropzegging?
Indien de huur is opgezegd, ontvang je van ons een bevestiging van de gemaakte afspraken. Hierin staat onder andere wanneer de gebiedsopzichter de woningopnames uitvoert, wanneer je de sleutels inlevert en tot welk moment je verantwoordelijk blijft voor het gehuurde.

1. woningopname

De gebiedsopzichter van Krijtland Wonen komt twee keer naar de woning om deze te bekijken: de eerste opname en de eindopname. Tijdens de eerste opname loopt de gebiedsopzichter samen met jou de woning na. Volgens het huurcontract moet de woning namelijk in goede staat, geheel ontruimd en schoon aan ons worden opgeleverd. De gebiedsopzichter bekijkt samen met jou wat er nog moet gebeuren aan reparaties en schoonmaakklussen. Ook wordt door de gebiedsopzichter aangegeven welke goederen eventueel aan de nieuwe huurder kunnen worden overgedragen. Hiervan krijg je een rapport. Je kunt alles rustig nalezen zodat je weet wat je moet doen. Ook staat vermeld wat de kosten zijn indien wij de werkzaamheden moeten (laten) uitvoeren. In elk geval moeten de werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode zijn uitgevoerd. Dat controleren we bij de eindopname op de laatste huurdag.

2. bezichtiging en overnames

Nadat de eerste opname van de woning heeft plaatsgevonden wordt de woning opnieuw aangeboden. Dit betekent ook dat een geïnteresseerde woningzoekende de woning kan komen bezichtigen. Zolang de woning verhuurd is zal de bezichtiging van de woning altijd in onderling overleg met de vertrekkende huurder of diens contactpersoon plaatsvinden. In de meeste gevallen vindt de bezichtiging zonder tussenkomst van een medewerker van Krijtland Wonen plaats. Uiteraard wordt je wel door ons geïnformeerd over het verloop. Je komt hierdoor niet voor een verrassing te staan. Tijdens de bezichtiging kun je met de nieuwe huurder(s) afspreken of zij iets willen overnemen. Bijvoorbeeld de vloerbedekking of gordijnen. Deze afspraken maken jullie samen: wij spelen geen rol bij het overnemen van spullen. Er kunnen alleen spullen achterblijven als je dit met de nieuwe bewoner afspreekt en vastlegt op het overnameformulier dat jullie beide ondertekenen. Een kopie daarvan gaat naar Krijtland Wonen, zodat wij weten welke spullen in de woning achterblijven. Wil de nieuwe huurder niets overnemen, dan moet je de woning leeg opleveren.

3. eindafrekening

Zodra er een nieuwe huurder voor je woning gevonden is en de overnames afgerond zijn maken we de eindafrekening op. Hierin verrekenen we alle kosten die nog niet betaald zijn, zoals eventueel teveel of te weinig betaalde huur, servicekosten of reparaties aan de woning.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder