Skip to main content

Overlijden

overlijden

Als eerste gecondoleerd met het verlies.

We kunnen ons goed voorstellen dat je door het verlies van je dierbare een hoop vragen hebt over de situatie in relatie tot de woning. Hieronder leggen wij beknopt uit wat het overlijden van jou partner of ander familielid voor invloed heeft op de huurovereenkomst.

Was je getrouwd met of geregistreerd partner van de overleden huurder?

Indien je getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de huurder die is overleden ben je de wettelijke medehuurder. Dit geldt ook als de huurovereenkomst niet op jou naam staat. Neem contact op met een medewerker van Krijtland Wonen om te zorgen dat de juiste contactgegevens bij ons in het systeem komen. Om een administratieve wijziging door te voeren hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig.

Was je medehuurder van de overleden huurder?

Als je geregistreerd staat als medehuurder en ook daadwerkelijk woonachtig bent in de woning, dan wordt je door het overlijden van de huurder hoofdhuurder. Neem contact op met een medewerker van Krijtland Wonen om te zorgen dat de juiste contactgegevens bij ons in het systeem komen. Om een administratieve wijziging door te voeren hebben wij een kopie van de akte van overlijden nodig.

Ben je inwonend of samenwonend maar niet geregistreerd als medehuurder?

Als je inwoner bent of samenwoont met de overleden huurder maar niet geregistreerd staat als medehuurder, maar wel een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, dan kun je de huurovereenkomst nog maximaal 6 maanden na het overlijden voortzetten. Indien de inwoner kan aantonen dat hij of zij een duurzaam gemeenschappelijke relatie met de huurder voerde dan kan deze bij Krijtland Wonen  verzoeken de huur voor onbepaalde tijd voort te zetten. Zijn er onduidelijkheden over wat wij verstaan onder een duurzaam gemeenschappelijk huishouding? Neem dan contact op met een medewerker van Krijtland Wonen.

Mijn vader / moeder is overleden, kan ik in de woning blijven.

De relatie tussen ouders en (klein)kind wordt niet gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De hoofdregel is dat kinderen niet duurzaam samenwonen met hun ouders. Zij kunnen dus geen medehuurder worden of de huur voortzetten na overlijden. De uitzondering hierop is als het samenwonen van ouder en kind een permanent karakter had. Heb je vragen over deze situatie en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder