woningruil

Woningruil

Woningruil is één van de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een andere huurwoning. Een aanvraag voor woningruil moet je altijd schriftelijk bij ons indienen. Dit kan met het formulier: aanvraagformulier woningruil.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte kandidaat. Krijtland Wonen heeft hier geen bemiddelende rol in. Het is belangrijk om te weten dat:

 • Beide verhuurders akkoord moeten gaan met de woningruil.
 • Er sprake moet zijn van ‘passend’ toewijzen (wet- en regelgeving).
 • De huurprijs kan worden aangepast.
 • Dat er geen sprake mag zijn van overlast en/of huurachterstanden
 • Er uit de verhuurderverklaring moet blijken, dat er geen sprake is van overlast en/of huurachterstand.
 • Er eerst een intakegesprek zal plaatsvinden op ons kantoor.
 • Beide partijen ingeschreven dienen te zijn als woningzoekende bij Thuis in Limburg. Bij woningruil vervalt de inschrijving.
 • Uit een opname in uw woning blijkt, dat uw woning in goede staat van onderhoud is.
 • De nieuwe huurder uw woning in de huidige staat accepteert.
 • Uw woning niet aangemerkt mag zijn bij mutatie te worden verkocht of gesloopt.
 • Er geen sprake kan zijn van tijdelijke huur, wij brengen minimaal één jaar huur in rekening.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden in het ‘beleid woningruil’. U dient gaat zelf de ruilpartner aan te dragen. Op de landelijke woningruilsite (www.woningruil.nl) kunt u een gratis oproep plaatsen.

Heeft u een ruilpartner gevonden? Mail dan het ingevulde formulier ‘verzoek tot woningruil’ met toebehoren naar wonen@krijtlandwonen.nl.

Download hier de formulieren

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

Contact

Lees verder