Skip to main content

Huurverlaging

Huurverlaging

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in 2024 een huurverlaging krijgen van € 550,-. Op verzoek van Aedes en de Woonbond is in 2022 besloten de eenmalige huurverlaging te vervroegen naar 2023.  

Huurverlaging 2023 wegens laag inkomen (ook in 2024)
In 2023 is besloten om een eenmalige huurverlaging door te voeren voor huishoudens met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum en een huurprijs boven de €575,-. Huurders met een laag inkomen die nog niet eerder een huurverlaging hebben gehad, kunnen uiterlijk tot 30 december 2024 een verzoek doen voor huurverlaging, als ze aan de voorwaarden voldoen. 

De voorwaarden zijn als volgt:
– Het huidige huurcontract is op 1 maart 2023 of eerder ingegaan;
– De huurder heeft in 2023 geen huurverlaging gehad;
– Het gezamenlijk inkomen over de laatste 6 maanden niet hoger was dan de toepasselijke inkomensgrens (zie tabel hieronder).  

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 12.420
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 13.215
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 16.185*
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 17.575*
* Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

Vraag de huurverlaging aan bij Krijtland Wonen 
Als je voldoet aan de voorwaarden. Je vult het formulier huurverlaging hieronder in. Daarin staan de bewijstukken die nodig zijn. Deze zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Download hier het formulier

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder