Skip to main content

Huurverlaging

Huurverlaging

In de Nationale Prestatieafspraken die het Rijk, Aedes, VNG en de Woonbond op 30 juni 2022 hebben getekend zijn afspraken gemaakt over de verplichte huurverlaging voor de lagere inkomens. Hieronder lees je wat dit betekent.

Wanneer moeten wij de huur verlagen?

Huurders die op 1 maart 2023 een zelfstandige woning in het gereguleerd segment of een woonwagen huren hebben recht op huurverlaging. Voor deze huurverlaging mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. Daarnaast moet de kale huurprijs die zij betalen hoger zijn dan € 575,03 (prijspeil 2023) per maand.

Wanneer is sprake van een laag inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum?

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 30.270
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 32.730
Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij eenpersoons huishoudens.

Er zijn twee manieren waarop een huurverlaging tot stand kan komen

Een huurverlaging door de woningcorporatie.

Hiervan is sprake als een huurder in 2021 al een laag inkomen had. We krijgen dan van de Belastingdienst door dat iemand een laag inkomen heeft. Wij verlagen dan de huur per 1 juli 2023.

Krijtland Wonen is verplicht om voor 30 april 2023 al haar huurders die mogelijk voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komen te informeren. Daarin moeten wij opnemen dat, wanneer je als huurder niet vóór 1 juni 2023 een huurverlagingsvoorstel gaat ontvangen en wel daarvoor in aanmerking denkt te komen, je deze zelf bij ons moet aanvragen.

Een huurverlaging op verzoek van de huurder.

Dit geldt bij een inkomensdaling na 2021. Voorwaarde is dj in een huurwoning of woonwagen woont met een huurprijs lager dan € 575,03 (prijspeil 2023). Daarnaast moet het inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum liggen. Let op: de ingangsdatum van de huurovereenkomst moet vóór 1 maart 2023 liggen.

Voor het indienen van de aanvraag moet je gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Daarop staat ook welke bewijsstukken je moet aanleveren. Je kunt als huurder een aanvraag doen tot 30 december 2024.

Let op: Huurders van woonwagens zullen de huurverlaging altijd zelf bij ons moeten aanvragen. Woonwagens staan namelijk niet in de BAG registratie. Het is voor Krijtland Wonen daarom niet mogelijk om een inkomensindicatie op te vragen.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder