Skip to main content

Huurverlaging

Huurverlaging

In de Nationale Prestatieafspraken die het Rijk, Aedes, VNG en de Woonbond op 30 juni 2022 hebben getekend zijn afspraken gemaakt over de verplichte huurverlaging voor de lagere inkomens. Hieronder lees je wat dit betekent.

Wanneer moeten wij de huur verlagen?
Huurders die op 1 maart 2023 een zelfstandige woning in het gereguleerd segment of een woonwagen huren kunnen recht hebben op huurverlaging als ze een lager inkomen hebben. Voor deze huurverlaging mag het huishoudinkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. Daarnaast moet de kale huurprijs die zij betalen hoger zijn dan € 575,03 per maand (prijspeil 2023).

Wanneer is sprake van een laag inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum?

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): ≤ € 30.270
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): ≤ € 32.730
Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij eenpersoons huishoudens.

Wat zijn de twee manieren waarop een huurverlaging tot stand kan komen?

Een huurverlaging door de woningcorporatie

Hiervan is sprake als een huurder in 2021 al een laag inkomen had. We krijgen dan van de Belastingdienst door dat iemand een laag inkomen heeft. Wij verlagen dan de huur per 1 juli 2023.

Voor 30 april 2023 zullen wij al onze huurders informeren die een huurverlaging krijgen. Heb je dan geen bericht gekregen over een huurverlaging maar denk je hier wel recht op te hebben? Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Je kunt hiervoor onderstaand aanvraagformulier gebruiken. Daarop staat ook welke bewijsstukken je moet aanleveren gebruiken.

Een huurverlaging op verzoek van de huurder

Dit geldt bij een inkomensdaling na 2021. Voorwaarde is dat je in een huurwoning of woonwagen woont met een huurprijs hoger dan € 575,03 (prijspeil 2023). Daarnaast moet het inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum liggen. Let op: de ingangsdatum van de huurovereenkomst moet vóór 1 maart 2023 liggen.

Voor het indienen van de aanvraag moet je gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Daarop staat ook welke bewijsstukken je moet aanleveren. Je kunt als huurder een aanvraag doen tot 30 december 2024.

Let op: Huurders van woonwagens zullen de huurverlaging altijd zelf bij ons moeten aanvragen. Woonwagens staan namelijk niet in de BAG registratie. Het is voor Krijtland Wonen daarom niet mogelijk om een inkomensindicatie op te vragen.

Download hier het formulier

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder