Overlijden

overlijden

Inwoner/medehuurder

Een inwoner/medehuurder wordt na overlijden van de huurder automatisch huurder als:

 • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • er gedurende twee jaar een duurzame huishouding is gevoerd. Er is sprake van een duurzame huishouding als je o.a.:
  • op het adres van huurder ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie;
  • alle ruimten gezamenlijk deelt;
  • de kosten van de woning, huishouden en het dagelijks leven deelt;
  • taken in het huishouden deelt (m.u.v. mantelzorg);
  • het sociaal leven deelt (eten, boodschappen doen enz.);
  • een gezamenlijke rekening (en/of rekening) deelt;

Wij vragen je bewijsstukken te overleggen om aan te tonen dat er sprake is van huwelijk/geregistreerd partnerschap of een duurzame huishouding.

Geen medehuurder
Als er geen medehuurder is, kunnen de erfgenamen de huur schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand, die ingaat op het moment dat de schriftelijke opzegging op kantoor wordt ontvangen. De opzegging dient ondertekend te zijn door alle erfgenamen en de overlijdensakte dient als bijlage te worden toegevoegd. Als er één erfgenaam of een derde bevoegd is om de zaken van de nalatenschap te regelen, dan dien je een door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht bij de opzegging te overhandigen. Als er een executeur is benoemd -de uitvoerder van een testament of laatste wilsbeschikking-, dan dien je ons een kopie van de door de notaris opgestelde verklaring te doen toekomen. Erfgenamen dragen zorg voor het ontruimen en correct opleveren van de woning.

Je kunt het formulier ‘huuropzegging bij overlijden’ downloaden of aanvragen (wij sturen het formulier dan per post/mail toe).

Download hier de formulieren

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

Contact

Lees verder