Medehuurder & samenwonen

Medehuurder & samenwonen

De persoon die op de huurovereenkomst staat vermeld is de huurder of huurder(s). De huurder is aansprakelijk bijvoorbeeld voor een eventuele huurschuld en voor verplichtingen die ontstaan als gevolge van door de huurder aangebrachte veranderingen aan de woning en ontstane schade in de woning.

medebewoner
Ga je samenwonen en komt je partner bij je in huis wonen? Dan wordt je partner medebewoner en daarvoor kun je toestemming aanvragen bij Krijtland Wonen via het formulier ‘aanvragen inwoning’. De medebewoner heeft geen rechten en plichten ten aanzien van de woning. Je blijft als hoofdhuurder aansprakelijk.

medehuurder
Staat je huisgenoot niet op de huurovereenkomst maar wil je wel dat hij/zij dezelfde rechten plichten krijgt als huurder. Dan dien je samen een verzoek tot medehuurderschap in bij Krijtland Wonen. Dat kan via het formulier ‘aanvragen medehuurderschap’.

Wanneer kan je medehuurder worden?

  • Je staat tenminste 2 jaar op het adres ingeschreven.
  • Jullie voeren een duurzame huishouding.
  • Het samenwonen van ouder en kind valt niet onder deze regeling.
  • Je vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning als de huidige huurder de woning verlaat.

Krijtland Wonen laat je schriftelijk weten of je aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag is goedgekeurd ben je vanaf dat moment, net als de huurder, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

automatische medehuurder
In een aantal gevallen word je automatisch medehuurder.

Huwelijk
Je bent automatisch medehuurder als je met de huurder gehuwd bent en je hoofdverblijf in de woning is.

Geregistreerd partnerschap
Vanaf het moment dat de akte van registratie van samenleving is ingeschreven is de samenleving rechtsgeldig en is de geregistreerde partner ook medehuurder.

Download hier de formulieren

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

Contact

Lees verder