Skip to main content

Onze koers

onze koers

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Krijtland Wonen beweegt mee met deze veranderingen om tegemoet te blijven komen aan de behoefte van onze doelgroep en samenwerkingspartners. Onze opgaven zijn groot en vaak ook complex. Maar we zijn trots om als corporatie aan deze opgaven te mogen werken. Maar duidelijk is ook dat we dit niet alleen kunnen. Samenwerking is belangrijker dan ooit! Als maatschappelijke organisatie hebben we een belangrijke rol in de gemeenten waar wij actief zijn. Niet alleen voor de huurders maar ook voor alle samenwerkingspartners. Krijtland Wonen wil midden in de samenleving staan en bijdragen aan de onderlinge verbinding om te komen tot een thuisplek voor al onze huurders.

Onze missie
“Betrokken en lokaal zichtbaar verzorgen we samen met onze partners een thuisplek met oprechte aandacht voor persoonlijk welzijn”

Onze visie
“Een leefbare omgeving met passende woonoplossingen welke een thuisplek bieden voor al onze huurders. Bij het nastreven van onze missie laten we ons leiden door drie kernwaarden: dichtbij, zichtbaar en verbindend”

Dichtbij
We weten wat er speelt en leeft in ons werkgebied. We kennen onze huurders en stakeholders. We zijn flexibel en goed bereikbaar. We zijn er voor elkaar. We helpen en ondersteunen elkaar.

Zichtbaar
We zijn laagdrempelig aanspreekbaar en toegankelijk voor onze huurders en stakeholders. We zijn helder in ons handelen, onze keuzes en onze besluiten. We leggen uit wat we wel en niet doen of kunnen.

Verbindend
We zijn onderdeel van de omgeving en gemeenschappen waar we bezit hebben. We zoeken actief naar samenwerking en afstemming om onze taken en opgaven succesvol uit te voeren.

Ons ondernemingsplan 2021-2024
Ons ondernemingsplan geeft de richting aan waar wij als Krijtland Wonen naar toe willen samen met onze bewoners, de gemeenten en andere samenwerkingspartners. Met elkaar gaan we de komende jaren verder invulling geven aan onze ambities om te blijven zorgen voor een thuisplek voor onze huurders.

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder