Skip to main content

ANBI-status

Krijtland Wonen heeft de ANBI-status

Krijtland Wonen

Krijtland Wonen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij richten ons direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector.

De activiteiten van Krijtland Wonen bestaan voornamelijk uit het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens, uit het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. Als betrokken woningcorporatie leveren wij een bijdrage aan vitaliteit in de kernen van ons werkgebied.

Wat is een ANBI-status

Some invisible text

Some invisible text

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.
Kijk voor mee informatie op de website van de belastingdienst.

Publicatieplicht

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder