Skip to main content

organisatie huurdersbelangen

Organisatie huurdersbelangen

Per 1 januari 2022 is Huurdersvereniging De Hoogste Top van Krijtland Wonen gefuseerd met Bewonersraad Woningstichting Simpelveld. Samen vormen zij de nieuwe huurdersorganisatie

Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen
Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen heeft tot doel het behartigen van de collectieve belangen van huidige en toekomstige huurders van Krijtland Wonen. Daarnaast bevordert en voert Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen alle activiteiten uit die tot het bereiken van de doelstelling kunnen leiden.

Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen is het overlegorgaan van Krijtland Wonen in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder. De stichting komt op voor de rechtspositie van huurders. In het werkgebied van Krijtland Wonen zorgt de stichting voor het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.

Heb je hulp van Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen nodig? Of heb je een andere vraag? Stuur dan gerust een mail naar stichtinghuurdersbelangen905@gmail.com

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder