Klacht

klacht

Heb je een klacht over Krijtland Wonen, een medewerker of onze dienstverlening? Laat het ons weten. We gaan dan samen met jou in gesprek om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je de onafhankelijke regionale klachtencommissie inschakelen.

KLACHTENCOMMISSIE

Krijtland Wonen heeft samen met de woningcorporaties Wonen Wittem en Vanhier Wonen ( voorheen woningstichting Voerendaal) een regionale Klachtencommissie. De klachtencommissie wil huurders, woningzoekenden of bewonersorganisaties de gelegenheid geven klachten in te dienen waar zij een belang bij hebben op het moment dat ze er niet uit komen met de betreffende woningcorporatie. Het doel van de klachtencommissie is bij te dragen aan een goede behandeling van de klachten en daarmee het verbeteren van de relatie tussen woningcorporatie, huurders en woningzoekenden.

Meer informatie over de onafhankelijke regionale Klachtencommissie vind je in het Reglement Klachtencommissie. Het adres van de Klachtencommissie is Postbus 1, 6270 AA Gulpen-Wittem. Als je een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen gebruik dan het klachtenformulier.

  • Reglement Klachtencommissie
  • Klachtenformulier Klachtencommissie

HUURCOMMISSIE

Bent je ontevreden over de huurprijs, het onderhoud of  de servicekostenafrekening van de woning??  Dan kun de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. De Huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder. Op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl vind je meer informatie over de procedure en wanneer u wel/niet bij de Huurcommissie terecht kunt.