Skip to main content

passend toewijzen

passend toewijzen

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Dit heet ‘Passend toewijzen’. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen.

Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar jouw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van jou, je eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van de kinderen wordt niet meegerekend.

Elk jaar past de overheid de inkomensgrenzen en huurprijzen voor passend toewijzen aan. Dit doen ze op 1 januari. In onderstaande infographic worden de actuele inkomensgrenzen en bijbehorende huurprijsgrenzen weergegeven.

Infographic

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder