Hoe werkt het?

Krijtland Wonen biedt haar woningen via de website van Thuis in Limburg aan via drie verschillende modellen.

Het aanbodmodel

Het grootste deel van onze woningen bieden wij op deze manier aan. Alle woningen die beschikbaar zijn, plaatsen we op onze website onder ‘aanbodmodel’. Je kunt actief zoeken naar een woning door regelmatig te kijken naar het aanbod op Thuis in Limburg. De woningzoekende die reageert, de langste inschrijfduur heeft en voldoet aan de criteria, krijgt de woning aangeboden. Via Thuis in Limburg zie je op welke plaats je in de wachtrij staat voor de woning, waarop je gereageerd hebt.

Direct te huur

Het kan gebeuren dat je met spoed een woning nodig hebt en geen tijd hebt om rustig af te wachten. Bij het ‘Direct te huur-aanbod’ wordt niet geselecteerd op inschrijfduur. Degene die het eerst reageert op een woning, heeft er het eerste recht op. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden uit de advertentie.

Maatwerkmodel

Woningen die via maatwerk worden toegewezen, worden niet gepubliceerd op de website. Via maatwerk worden deze woningen toegewezen aan statushouders, kwetsbare burgers, bijzondere doelgroepen of urgenten.

Passend toewijzen

Ongeacht het gebruikte model, wordt er bij het toewijzen van woningen altijd ‘passend toegewezen’, ook in geval van urgentie. Dit betekent dat het inkomen van de huurder aansluit bij de huurprijs van de woning. Meer informatie over passend toewijzen vindt je op de pagina ‘Passend toewijzen’.

Ook let Krijtland Wonen erop dat de grootte van de woning in goede verhouding staat tot de gezinssamenstelling.

Urgentie

Krijtland Wonen wijst op jaarbasis maximaal 10% van de vrijkomende woningen toe aan woningzoekenden die door omstandigheden sneller een huurwoning nodig hebben. De toewijzing op basis van urgentie wordt gerealiseerd in het woningbezit in de gemeente waar de woningzoekende minimaal 12 maanden woonachtig is. D.w.z. inwoners van Gemeente Vaals in Vaals, Lemiers en Vijlen, inwoners van Gemeente Gulpen-Wittem in Gulpen en Reijmerstok en inwoners van Gemeente Simpelveld in Simpelveld en Bocholtz. Je kunt dit aantonen middels een afschrift uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waarin je woonachtig bent.

Wij onderscheiden de volgende urgenties in volgorde van belang:

– herstructurering;
– medisch (verhuisprimaat);
– sociaal;
– calamiteit;
– economisch/financieel.

Urgentie i.v.m. herstructurering
Aan huishoudens die vallen onder een Sociaal Plan in het kader van herstructurering van de bij Thuis in Limburg aangesloten corporaties wordt urgentie verleend in daarvoor gelabelde woningen in de kernen Simpelveld en Bocholtz. Huishoudens die vallen onder een Sociaal Plan van Krijtland Wonen genieten voorrang in het woningbezit in hun eigen woonplaats en op huishouden die vallen onder een Sociaal Plan van bij Thuis in Limburg aangesloten corporaties.

Medische urgentie
Gemeente Vaals en Gemeente Gulpen-Wittem vaardigen beschikkingen uit, zijnde een verhuisprimaat of ondersteuningsplan, aan inwoners van de gemeente die wonen in een woning die niet meer geschikt is. In een verhuisprimaat of ondersteuningsplan worden de eisen die gesteld worden aan de toekomstige woning, opgenomen. Woningzoekenden met een dergelijke beschikking genieten de hoogste voorrang, m.u.v. urgenten in het kader van herstructurering, in het woningbezit in de gemeente, waarin de beschikking is afgegeven (Gemeente Vaals en Gemeente Gulpen-Wittem).

Sociale urgentie
Aan woningzoekenden die dakloos zijn/worden als gevolg van bv. echtscheiding of huiselijk geweld kennen we, op basis van maatwerk, sociale urgentie toe. Denk je in aanmerking te komen voor sociale urgentie? Neem dan contact met ons op om te vernemen wat de voorwaarden zijn en welke bewijsstukken je hierbij moet aanleveren.

Urgentie i.v.m. calamiteit
Wij kennen urgentie toe aan woningzoekenden die dakloos zijn/worden als gevolg van een calamiteit, zoals brand of storm. Is er sprake van een calamiteit? Neem dan contact met ons op om te vernemen wat de voorwaarden zijn en welke bewijsstukken je hierbij moet aanleveren.

Urgentie i.v.m. uw economische/financiële situatie
Zijn door omstandigheden buiten jouw schuld de huidige woonlasten te hoog voor het gezinsinkomen? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een goedkopere woning. Neem contact met ons op om te vernemen wat de voorwaarden zijn en welke bewijsstukken je hierbij moet aanleveren.

Krijtland Wonen sluit aan bij de algemene regel van Thuis in Limburg, dat bij weigering van een aanbod de urgentie en de inschrijving vervalt.

Snel naar

Ik zoek

Lees verder

Ik huur

Lees verder

Over ons

Lees verder

Contact

Lees verder