Skip to main content

Vaals

Vaals

De kern Vaals (in het Limburgs ‘Vols’) is gelegen in de gelijknamige gemeente in het uiterste zuidoosten van de provincie Limburg en ten westen van Aken. De gemeente Vaals bestaat uit 4 kerkdorpen en 9 gehuchten en buurtschappen. De gemeente grenst evenals de gemeente Gulpen-Wittem aan zowel de Duitse als Belgische grens.

Vaals is centraal gelegen in de Euregio in de nabijheid van diverse grote steden. In Vaals is het enige drielandenpunt van Nederland gelegen op de top van de Vaalserberg. De Vaalserberg is tevens het hoogste punt van Nederland met 322,4 boven NAP. Vaals kent als buurgemeente van het Duitse Aken een relatief hoog aantal inwoners met de Duitse nationaliteit. Vaals heeft een sterk verenigingsleven en een hoog (stads) voorzieningenniveau. Het is dan ook een toeristisch centrum in het Heuvelland met stadse allures.

In de kern Vaals staan 4.618 woningen. Circa 60% van deze woningen zijn huurwoningen. Daarmee kent Vaals een relatief hoog aantal huurwoningen. De meeste woningen worden aangeboden voor Krijtland Wonen, ongeveer 50%. De overige huurwoningen worden vooral door particuliere verhuurders aangeboden. Opvallend in deze kern is het hoge aantal appartementen. Bijna 60% van de totale woningvoorraad is een appartement oftewel een ‘meergezinswoning’.

Bezienswaardigheden:

  • Vaalserberg
  • Labyrint Drielandenpunt
  • Von Clermont huis
  • Kasteel Bloemendal

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder