Project “Onze Buurt” 2019 weer van start.

€ 60.000,- in de prijzenpot Onze Buurt “Een stevige ruggesteun voor buurtplannen” Een kookclub voor hangjongeren, open dorpstuin, fiets klus project, tuinwerkgroep van ex-verslaafden: in wijken en dorpen bedenken vrijwilligers vaak prachtige plannen die de buurt een beetje fraaier maken. Onze Buurt helpt de beste plannen van Limburg met een (door)startkapitaal dat kan oplopen tot […]

NEN 2767 meting

Fusie

Op 1 januari 2019 fuseren woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Krijtland Wonen. Na goedkeuring door beide Raden van Commissarissen en instemming van de huurdersorganisaties De Hoogste Top te Vaals en Huurdersvereniging Gulpen hebben ook gemeente Vaals en gemeente Gulpen-Wittem een zienswijze afgegeven. Daarnaast is de instemming van de minister ontvangen. […]