Inschrijven en woningaanbod via THUIS IN LIMBURG

In verband met de aankomende fusie met Woningstichting Simpelveld heeft Krijtland Wonen besloten de inschrijfprocedure voor woningzoekenden te laten verlopen via Thuis in Limburg. In verband hiermee adviseren wij u per 1 oktober 2020 uw inschrijving te doen bij Thuis in Limburg. Inschrijven bij Thuis in Limburg is gratis. Via de website van Thuis in Limburg adverteren een groot aantal Limburgse corporaties hun woningen. Krijtland Wonen adverteert haar woningen via Thuis in Limburg vanaf 4 januari a.s.

Voor meer informatie zie: Vraag en antwoord

 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Maatregelen coronavirus bij Krijtland Wonen

Op dit moment zijn er landelijke maatregelen van kracht om ervoor te zorgen het corona virus niet verder te verspreiden. Onze dienstverlening blijft, maar wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Voor u als huurder betekent dit dat wij vooralsnog, tot nader bericht, gericht zijn op digitaal en telefonisch contact.

Vragen?

Heeft u vragen, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen via 043-3088200. Wij zullen met u bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn.

In geval van een reparatieverzoek

U kunt reparatieverzoeken indien via onze website, per mail of via 043-3088200. Wij nemen dan contact met u op. Alleen dringende reparatieverzoeken worden in behandeling genomen.

Onderhoudswerkzaamheden onder Corona-maatregelen

Voor huurders is het belangrijk dat onderhoudswerkzaamheden en reparaties in de woning doorgaan. Natuurlijk wel op een veilige manier voor bewoners én vakmensen. Voor veilig werken zijn inmiddels verschillende richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkeld. Klik HIER voor de poster die duidelijk maakt welke regels gelden.

Wacht niet op water

Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen in Limburg steeds vaker voor. Ze veroorzaken plotselinge wateroverlast en kunnen ook voor u grote gevolgen hebben. Hoe bereidt u zich hierop voor? Wat moet u wel of juist niet doen in zo’n situatie? Lees meer.

 

Verhuurderheffing bijna 10 miljard Euro!

Veel geld van huurders gaat naar Belastingdienst. De verhuurderheffing staat op bijna tien miljard!

Geld dat niet naar de huurder gaat, maar naar schatkist.

 

Huurverhoging per 1 juli 2020

In overleg met Huurdersvereniging De Hoogste Top is besloten de huurverhoging te laten ingaan per 1 juli 2020. De huurverhoging bedraagt 2,6% voor alle huishoudens die wonen in een sociale of geliberaliseerde huurwoning van Krijtland Wonen. Krijtland Wonen past voor de huurverhoging in 2020 wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De huurverhoging voor onzelfstandige verhuureenheden (garages, parkeerplaatsen, (brommer)stallingen e.d.) bedraagt eveneens 2,6%.

Huurders die wonen in een nieuwbouwwoning zijn in het eerste jaar vrijgesteld van huurverhoging. Huurders die wonen in een woning die gesloopt gaat worden (zoals overeengekomen in een Sociaal Plan) zijn vrijgesteld van huurverhoging tot het moment van verhuizen.

De eventuele aanpassing van het voorschot servicekosten vindt eveneens plaats per 1 juli a.s.

Onlangs heeft u één aanzeggingbrief ontvangen, voor zowel de huurverhoging als de aanpassing voorschot servicekosten.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3088200.

 

Klanttevredenheidsmeting

Bij Krijtland Wonen rijst de vraag: zitten onze huurders nu te wachten op een tevredenheidsonderzoek? Onze huurders hebben wel wat anders aan hun hoofd?

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) stelde deze vraag aan bijna 2.700 huurders. De meerderheid geeft aan het normaal en zelfs prettig te vinden om bevraagd te worden. Juist nu.

Wij starten dan ook binnenkort weer het tevredenheidsonderzoek onder onze huurders. Wij weten niet precies wat het Corona-effect is op het thuisgevoel, maar wij willen dat graag weten. Wij hopen dat iedereen zich thuis voelt. Zeker in tijden van ‘quarantaine’. Wij roepen onze huurders dan ook op, deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. KWH zal u de komende periode per e-mail of bij het ontbreken van een e-mail adres per sms benaderen. Is uw e-mailadres of uw (mobiele) telefoonnummer gewijzigd? Dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

Wij hopen binnenkort van u te vernemen in welke mate u zich thuis voelt in uw woning!

Instructie Videobellen Whatsapp

Trajekt wil jullie helpen om zo persoonlijk en gemakkelijk mogelijk contact te behouden met jullie vrienden, familie, naasten en kennissen!
De digitalisering haalt ons vaak in. Het lijkt dan erg moeilijk.

Wij willen jullie met deze instructie leren hoe je met Whatsapp kunt videobellen.

Klik HIER voor het instructiefilmpje.

Krijtland Wonen en Woningstichting Simpelveld gaan voor fusie per 1 januari 2021

Als volkshuisvestelijke partners voelen wij ons verbonden door het landelijk karakter van het Heuvelland met overeenkomstige maatschappelijke opgaven. Zowel Krijtland Wonen als Woningstichting Simpelveld heeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Om ook de aankomende jaren deze kwaliteit te garanderen en tegelijkertijd in het belang van de huurders de slagvaardigheid van de organisaties te vergroten, zetten wij nog in 2020 de stap om de haalbaarheid van fusie te onderzoeken.

Op 27 december 2019 hebben we daarom, na een zorgvuldige interne afweging, de intentieovereenkomst tot fusie ondertekend. Ons voornemen is om uiterlijk 1 januari 2021 gefuseerd te zijn. Onze huurdersorganisaties en de gemeenten waarin we werkzaam zijn houden we gedurende dit traject op de hoogte.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Jos Lambrichts directeur-bestuurder Krijtland Wonen tel: 043-3088200 Ben Wouters, directeur-bestuurder a.i. Woningstichting Simpelveld tel: 045-5441727