Skip to main content

Op woensdag 19 juni 2024 heeft directeur-bestuurder Michiel Sluijsmans in het bijzijn van wethouder Piet Franssen de realisatieovereenkomst ondertekend voor de bouw van 20 nieuwe appartementen aan de Burggraverweg/Nieuwstraat in Gulpen.

Samenwerking en Toekomstvisie

Deze ondertekening benadrukt de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en Krijtland Wonen om te voorzien in de groeiende vraag naar kwalitatieve woonruimte in Gulpen-Wittem. Wethouder Piet Franssen sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking: “Dit project is een belangrijke stap in onze ambitie om betaalbare en duurzame woningen te realiseren voor onze inwoners. Het is een voorbeeld van hoe we samen met partners als Krijtland Wonen onze leefomgeving blijven verbeteren.”

Woonkwaliteit en Duurzaamheid

De 20 appartementen die aan de Burggraverweg/Nieuwstraat zullen verrijzen, zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid en woonkwaliteit. Directeur-bestuurder Michiel Sluijsmans van Krijtland Wonen gaf aan: “Wij zetten ons in voor het creëren van woningen die niet alleen voldoen aan de huidige eisen, maar ook toekomstbestendig zijn. Dit project weerspiegelt onze toewijding aan het leveren van comfortabele en energiezuinige woningen.”

Invloed op de Gemeenschap

Dit nieuwbouwproject draagt niet alleen bij aan het woningaanbod, maar versterkt ook de sociale structuur van de gemeenschap. Met de nieuwe appartementen wordt voorzien in diverse woonbehoeften. Dit zorgt voor een gevarieerde en dynamische woonomgeving, wat bijdraagt aan de sociale cohesie binnen de gemeente.

Volgende Stappen

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst kan de volgende fase van het project van start gaan. De uitvoering van de bouw zullen spoedig beginnen, met als doel de oplevering van de appartementen uiterlijk begin 2026.

Blik op de Toekomst

De ondertekening van deze overeenkomst markeert niet alleen het begin van een nieuw bouwproject, maar symboliseert ook de doorlopende inzet van zowel de gemeente Gulpen-Wittem als Krijtland Wonen om te investeren in een leefbare en toekomstgerichte woonomgeving. Beide partijen kijken uit naar de voltooiing van dit project en de positieve impact die het zal hebben op de lokale gemeenschap.

Door deze samenwerking zetten we een belangrijke stap richting een duurzame en inclusieve woonomgeving voor iedereen in Gulpen-Wittem. We blijven ons inzetten voor de realisatie van hoogwaardige woonprojecten die bijdragen aan het welzijn en de toekomst van onze inwoners.

 

Leave a Reply