Skip to main content

Gemeente Vaals, Krijtland Wonen en Envida hebben verklaard zich minimaal tot en met 2027 gezamenlijk in te zetten voor een verbetering van de brede welvaart in Vaals.

Per 1 oktober 2023 gaan ze een maatschappelijke alliantie aan, gericht op het creëren van een vitale (woon)gemeenschap in het gebied Aan de Noot/hoogbouw waarin mensen graag wonen, zich veilig voelen, er sociale cohesie is én zorg in de nabijheid beschikbaar is. Nu de handtekeningen zijn gezet kunnen de alliantiepartners de plannen gaan uitwerken.

Mooie toekomst voor Aan de Noot/hoogbouw

Als het aan de alliantiepartners ligt, gaat de buurt een mooie toekomst tegemoet.
Harry Leunessen, burgemeester gemeente Vaals: ‘Samen met de bewoners gaan we de buurt meer veerkracht geven.’ Ook Michiel Sluijsmans, bestuurder Krijtland Wonen, is blij met de ontwikkeling: ‘Samen bouwen we aan het thuis van morgen in Aan de Noot!’
Het is belangrijk om ons samen in te kunnen zetten voor een goede woonomgeving in Vaals.
Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur Envida: ‘Via deze krachtenbundeling kunnen we flink investeren in de kwaliteit van wonen en leven voor ouderen in Vaals. Op een plek waar ouderen nog zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen maar waar een zorg- en begeleidingsteam 24 uur per dag in de buurt is, om veiligheid en zorg te garanderen.’

Aandacht voor ouderen in een zorgvriendelijke woonomgeving

Hoewel de alliantie zich nadrukkelijk richt op alle inwoners en daarmee alle leeftijdsgroepen, is er, gelet op de vergrijzing, specifiek aandacht voor de groeiende groep ouderen. Het Envida-concept van de woonzorgzone is daarin leidend. Het gebied Aan de Noot/hoogbouw wordt geschikt gemaakt voor ouderen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben zodat er een prettige basis ontstaat om te wonen en te leven. Dit geeft ouderen de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen.

Een buurt met veerkracht

De gemeente Vaals kiest nadrukkelijk voor een versterking van de leefbaarheid van dit gebied. Burgemeester Harry Leunessen: ‘We betrekken daar ook de huidige buurtbewoners bij. Door de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, krijgt de buurt meer veerkracht. Bewoners zijn meer bij elkaar betrokken en cultuurverschillen worden sterker met elkaar verbonden.’

Bron: Gemeente Vaals

 

Wil je meer lezen over Krijtland Wonen? Lees dan onze andere nieuwsartikelen hier.

Leave a Reply