Skip to main content

Het programma Nieuwsuur besteedt deze week aandacht aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Dit zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Hier is echter geen sprake van bij Krijtland Wonen. Bovendien staan wij als woningcorporatie achter het statement die branchevereniging Aedes hierover afgeeft.

Onderzoek Nieuwsuur

Het programma Nieuwsuur heeft onderzoek gedaan naar het bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Is het acceptabel dat zij zich hier privé ook mee bezighouden? En past het wel bij hun professionele rol als sociale huisvester? Allerlei vragen waar in de uitzending van Nieuwsuur op wordt ingegaan.

Statement Aedes

“Het is in principe niet gewenst dat bestuurders en commissarissen van woningcorporaties huurwoningen bezitten met het doel om hieraan te verdienen”, reageert Aedes in haar statement. “Alle woningbezit en woningverhuur door bestuurders en commissarissen wordt altijd gemeld én beoordeeld. Als het bezit en verhuur van woningen niet leidt tot mogelijke belangenverstrengeling en is goedgekeurd, wordt hierover verantwoording afgelegd.” “Het onderzoek van Nieuwsuur laat zien dat we kennelijk nog scherper moeten kijken. Het moet in alle gevallen transparant zijn. Voor onredelijke huurprijzen of slecht verhuurderschap is geen plaats”, reageert branchevereniging Aedes in haar statement.

Situatie Krijtland Wonen

Krijtland Wonen staat achter het statement van Aedes. We willen nogmaals benadrukken dat er binnen onze corporatie geen sprake is van de geschetste belangenverstrengeling. Het strookt niet met de integere rol die bestuurders en commissarissen van woningcorporaties moeten vervullen en het open en transparante karakter van onze organisatie.

 

Heb je hier nog vragen over? Neem contact met ons op!

Leave a Reply