Skip to main content

Krijtland Wonen gaat de komende drie jaar 26 miljoen euro (extra) investeren in de bouw en verduurzaming van haar woningbezit. Deze investering landt op drie majeure plekken in het werkgebied van de woningcorporatie. In de Schilterstraat in Simpelveld worden 70 woningen uit de jaren 50 en 60 vervangen door 50 levensloopgeschikte en duurzame eengezinswoningen. De nieuwe woningen zijn gesitueerd aan een groene zone waar ontmoeting en verbinding van bewoners mogelijk wordt gemaakt. In Gulpen sloopt de woningcorporatie 10 woningen uit de jaren 30 aan de Burggraverweg/Nieuwstraat en bouwt daarvoor een eigentijds en modern appartementencomplex van 20 woningen voor de doelgroep senioren. Verder zet de corporatie in op een versnelling van haar duurzaamheidsopgave waarbij 500 eengezinswoningen in 2023 en 2024 worden voorzien van zonnepanelen. Met de nieuwbouw en verduurzaming wil Krijtland Wonen versneld werken aan het beperken van de woonlasten van haar huurders en afscheid nemen van woningen met een laag energielabel. De investering maakt onderdeel uit van een totaalpakket van Krijtland Wonen van ruim 90 miljoen euro tot 2030 gericht op het verbeteren en vernieuwen van haar bezit.

Leave a Reply