Skip to main content

De wateroverlast in het Heuvelland heeft ook woningen en complexen van Krijtland Wonen getroffen. Vele huurders hebben in meer of mindere mate water in hun woning en als gevolg daarvan ook mogelijk schade. Om huurders zo goed mogelijk te helpen, hebben wij een aantal maatregelen genomen:

  • medewerkers van Krijtland Wonen zijn vandaag en morgen in de diverse kernen fysiek aanwezig. Zij gaan de complexen langs om een luisterend oor te zijn, om huurders informatie te geven over het melden van reparaties en schade;
  • daar waar sprake is van een onveilige situatie zijn/worden door ons met voorrang opgepakt. Denk aan liftinstallaties en/of stroomvoorzieningen waar waterschade is;
  • ons klantcontactcenter is gewoon bereikbaar via 088-2025200. We doen het dringende verzoek om in eerste instantie te bellen als er sprake is van een calamiteit of ernstige schade in of om de woning of complex.

Wij wensen alle getroffenen heel veel sterkte en we doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Voor minder spoedeisende zaken willen wij je vragen om deze vanaf komende maandag aan ons door te geven. Dank je wel voor jouw medewerking!

Leave a Reply