Skip to main content

Huurders die een te hoge huurprijs voor hun inkomen betalen, kunnen in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dit is bij wet geregeld.

Automatische huurverlaging

De huurprijs wordt automatisch verlaagd voor iedereen die, op basis van het inkomen in 2019, in de inkomenscategorie valt voor huurverlaging. Hiervoor vragen wij gegevens op bij de Belastingdienst. Je hoeft zelf niets te doen. Uiterlijk 1 april 2021 ontvang je een bericht over deze eventuele huurverlaging. Het verlagen van de huurprijs hangt af van het type contract (het geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning), de hoogte van je inkomen, het aantal mensen in je huishouden en de netto huur (dit is je huurprijs zonder de servicekosten).

Is je inkomen gedaald na 2019? Vraag dan zelf een huurverlaging aan!

Wanneer je inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heb je al recht op huurverlaging. In de tabel hieronder zie je of dat het geval is.

Denk je dat je in aanmerking komt voor huurverlaging? Lees dan hieronder hoe je huurverlaging kunt aanvragen!

Hoe vraag je huurverlaging aan na daling van je inkomen?

Deze kun je aanvragen door een e-mail bericht te sturen aan wonen@krijtlandwonen.nl of een brief te sturen naar In ’t Oord 18, 6291 VP Vaals, samen met onderstaande documenten.

Welke documenten moet je meesturen?

Wij kunnen je aanvraag in behandeling nemen als je ons de volgende informatie stuurt:

1. Verklaring huishouden
Wij hebben een uittreksel Basisregistratie Personen nodig. Hierop staat het aantal personen in je huishouden. Dit uittreksel kun je aanvragen bij je gemeente: één uittreksel voor het volledige huishouden.

2. Verklaring inkomsten
Wij hebben een verklaring van jouw inkomsten nodig. Bijvoorbeeld:

  • 6 recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen in je huishouden.
  • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Dit is een officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar. Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant.
  • Pensioen: een jaaropgave AOW en eventuele specificaties aanvullend pensioen.

De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoef je geen inkomensgegevens op te sturen.

Extra informatie

Wij kunnen om extra informatie vragen. In dat geval nemen wij persoonlijk contact met je op.

Leave a Reply