Skip to main content

Stichting Krijtland Wonen en Woningstichting Simpelveld zijn per 1 januari 2021 samengesmolten tot het ‘nieuwe’ Krijtland Wonen. De nieuwe woningcorporatie ontwikkelt zich naar een moderne, open en lerende organisatie. Oftewel, een sterke netwerkcorporatie met het Heuvelland als haar primaire werkgebied.

Het ‘nieuwe’ Krijtland Wonen verhuurt niet alleen sociale huurwoningen. Ze wil bijdragen aan een leefbare woonomgeving en aan persoonlijk welzijn van haar huurders. “Wij willen de sociale partner in ‘wonen’ in het Heuvelland zijn, voor onze huurder maar zeker ook voor onze stakeholders”, vertelt Michiel Sluijsmans, directeur-bestuurder van Krijtland Wonen. “Met de nieuwe corporatie werken we aan een prettig wonen met passende woonoplossingen in het Heuvelland, vanuit een dienstverlening die dichtbij, zichtbaar en verbindend georganiseerd is”.

“Daarnaast stelt de fusie ons in staat om te werken aan een duurzaam thuis voor onze huurders”, zegt Sluijsmans. Corporaties krijgen een steeds belangrijkere rol in het realiseren van de landelijke duurzaamheidsopgave, innovatie en bewonersparticipatie. Accenten voor de nieuwe corporatie zijn de vergrijzing in het werkgebied, blijven investeren in leefbaarheid, vereenzaming en behoefte aan meer zorg aan huis van onze huurders. “Door de fusie van beide woningcorporaties vormen we één sterke netwerkcorporatie in het Heuvelland, om zo samen met onze huurders en stakeholders op deze steeds complexere vraagstukken succesvol in te kunnen spelen”, aldus Sluijsmans.

Leave a Reply