Skip to main content

Michiel Sluijsmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Krijtland Wonen. Hij volgt per 1 november a.s. Jos Lambrichts op die, na ruim 38 jaar werkzaam te zijn geweest voor de corporatie, met pensioen gaat. Krijtland Wonen gaat naar verwachting per 1 januari 2021 een fusie aan met Woningstichting Simpelveld. Vanaf die datum is Michiel Sluijsmans ook de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

Voor de nieuwe corporatie is een nieuwe directeur-bestuurder geworven

Krijtland Wonen (KW) en Woningstichting Simpelveld (WSS) zijn in de tweede helft van 2019 gestart met de verkenning naar de mogelijkheden van een fusie. Deze verkenning heeft geresulteerd in het ondertekenen van een intentieovereenkomst tot fusie uiterlijk per 1 januari 2021. Op 31 augustus jl. is de aanvraag tot goedkeuring van de fusie van beide woningstichtingen verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur-bestuurder van Krijtland Wonen, Jos Lambrichts, gaat dit najaar met pensioen en bij Woningstichting Simpelveld is een interim bestuurder benoemd tot het moment van fusie. Voor de opvolging bij Krijtland Wonen en voor de nieuwe samengevoegde corporatie is een werving gestart met een succesvol resultaat.

Michiel Sluijsmans heeft ervaring in de volkshuisvesting

Michiel Sluijsmans, is 47 jaar jong, is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Spaubeek. Hij heeft een economische opleiding gevolgd aan de universiteit van Tilburg en werkt op dit moment als manager Wonen en Vastgoed bij de corporatie Zaam Wonen in Stein. Hij is eerder directeur-bestuurder geweest van Woningbeheer Born-Grevenbricht in Sittard-Geleen.

In 2017 heeft hij mede de succesvolle fusie geleid van Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen uit Stein tot Zaam Wonen. Michiel heeft veel kennis en ervaring in de volkshuisvesting, met organisatieveranderingen en ontwikkeltrajecten en beschikt over een breed netwerk.

De commissarissen van beide corporaties hebben het beeld dat met deze ervaren directeur/bestuurder een goede toekomst voor handen is voor de beoogde fusiecorporatie.

Krijtland Wonen dankt Jos Lambrichts voor zijn werk

Huidig bestuurder Jos Lambrichts gaat met pensioen.  Hij is ruim 38 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting, eerst bij woningstichting Vaals en later Krijtland Wonen. De Raad van Commissarissen heeft veel waardering voor de energie en inzet van Jos in al die jaren. De dienstverleningscijfers zijn goed, de bewoners tevreden en de corporatie staat er goed voor. Verdiensten van de gehele organisatie maar natuurlijk in belangrijke mate ook van de bestuurder.

Leave a Reply