Skip to main content

Uit de onlangs uitgevoerde visitatie 2014-2019 van Krijtland Wonen blijkt dat de corporatie haar sterke punten in de afgelopen periode heeft weten te behouden of uitgebouwd. Zij presteert goed en soms nog iets beter, op alle opgaven die gezamenlijk bepaald zijn. Verder heeft Krijtland Wonen in goede samenwerking met gemeenten en huurdersbelangenvereniging de juiste keuzes gemaakt om de regionale volkshuisvestelijke opgave in het Heuvelland op de lange termijn goed in te vullen.

Wat verder opviel is de goede relatie van Krijtland Wonen met alle belanghebbenden. De corporatie toont een grote betrokkenheid bij de lokale maatschappelijke opgaven. Dit is ook terug te zien in de goede beoordelingen van belanghebbenden. De rechtsvoorgangers en de gefuseerde corporatie leveren een grote bijdrage aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in hun werkgebied. Met name de bijdragen op het gebied van betaalbaarheid, nieuwbouw en duurzaamheid vallen op en de corporatie haalde goede resultaten in de Aedes benchmark op het onderdeel dienstverlening.

Meer weten over de resultaten van de maatschappelijke visitatie 2014-2019 van Krijtland Wonen? Klik dan HIER.

Leave a Reply