Woonkosten in 2023

Woonkosten in 2023

Door alle stijgende kosten wordt wonen steeds duurder. Dit is één van de redenen waarom woningcorporaties samen met de Rijksoverheid, gemeenten en de Woonbond nationale prestatieafspraken hebben gemaakt. In de afspraken over betaalbaarheid is een balans gevonden tussen generieke maatregelen waarvan álle huurders van profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen met lagere inkomens en mensen in niet-duurzame woningen profiteren.

Eenmalige huurverlaging in 2023
Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum én een huur boven de € 550 een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550. Deze maatregel moet nog verder uitgewerkt worden. Wij weten nog niet wanneer deze maatregel uitgevoerd moet worden of welke huurders hiervoor in aanmerking komen.

Gematigde huurverhoging in 2023
Corporaties gaan de komende 3 jaar voor alle huurders de huren matigen. Daarbij wordt de koppeling met de inflatie losgelaten en wordt de maximale huursomstijging 0,5% lager dan de CAO-loonontwikkeling. Daardoor stijgen de huren minder hard dan de lonen. Op het moment dat wij dit bericht gepubliceerd hebben was de definitieve CAO-loonontwikkeling nog niet bekend. Wat de concrete huurverhoging komend jaar gaat zijn is dus nog niet bekend.

Geen huurverhoging meer bij een E, F of G label
Er is afgesproken dat huurders die in een woning wonen met een energielabel E, F of G geen huurverhoging mogen krijgen.

Meer informatie over betaalbaarheid én besparende maatregelen?
De Woonkostenkrant is een uitgave van Nestas. De Woonkostenkrant maakt je bewuster van alle kosten die aan wonen uitgegeven worden en hoe je daar (beter) grip op kunt krijgen. Je vindt er nuttige informatie over geldzaken en tips om te besparen en daarmee je huishoudportemonnee gezond te houden.

Bekijk hier de woonkostenkrant

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder