Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als je de huur wilt opzeggen, dien je rekening te houden met een opzegtermijn van één kalendermaand. Je dient de huur altijd schriftelijk op te zeggen. Dit kan dagelijks, waarbij de opzegtermijn van één kalendermaand ingaat op de dag dat wij de correcte schriftelijke opzegging op kantoor ontvangen. Ontvang je huurtoeslag? Dan moet je er rekening mee houden, dat deze alleen over gehele maanden wordt uitgekeerd. De huuropzegging is alleen geldig wanneer zowel de huurder als zijn/haar echtgenote/echtgenoot of medehuurder(s) samen de huuropzegging ondertekenen. Indien de huur is opgezegd, ontvang je van ons een bevestiging. In deze bevestiging wordt onder meer aangegeven aan welke voorwaarden de woning moet voldoen bij sleutelafgifte. Ook wordt vermeld hoe te handelen bij eventuele overname van door jou aangebrachte voorzieningen.

Bij verhuizing

Hieronder vind je links die betrekking hebben op verhuizen:

– wanneer je klant bent bij Essent, kun je het verhuizen van je aansluitingen voor kabel, gas, elektriciteit e.d. ook regelen via de site van ‘Essent’;
– op de site ‘Waterleiding Maatschappij Limburg’ vind je uitleg over hoe te handelen bij verhuizing;
– verhuizing van je vaste telefoonaansluiting bij KPN kun je doorgeven op de site van ‘KPN’. Klanten van ziggo kunnen terecht op de site van ‘Ziggo’.

Eindafrekening

Binnen één maand na de eindopname van de woning ontvang je van ons de eindafrekening. Deze bevat het volgende:

– eventueel te veel of te weinig betaalde huur;
– eventuele kosten voor herstellingen;
– het bedrag dat je van ons ontvangt of wij van jou ontvangen.

Woningopname door de mutatieopzichter

In algemeenheid kan worden gesteld dat de woning met alle toebehoren in zindelijke en goede staat, dat wil zeggen onbeschadigd en goed schoongemaakt, wordt opgeleverd. In de periode gelegen tussen woningopzegging en de sleutelafgifte zal door de technische dienst een vooropname van de toestand van de woning worden gedaan. Je ontvangt een schriftelijke opgave van de (eventueel) voor de sleutelafgifte door jou te verrichten herstellingen. Hierbij vermelden wij de kosten van de herstellingen wanneer deze worden uitgevoerd door Krijtland Wonen. Als je woning geheel is ontruimd en alle bij de vooropname geconstateerde gebreken zijn hersteld, zal de technische dienst de woning in jouw bijzijn en in bijzijn van de nieuwe huurder controleren. Over het tijdstip hiervan ontvang je schriftelijk bericht. Zodra het einde van de maand is verstreken, zijn wij genoodzaakt de sleutels aan de opvolgende huurder te verstrekken. Eventuele dan nog te maken herstellingen kunnen niet meer door jou worden uitgevoerd, maar zullen wel voor jouw rekening moeten worden genomen. Dit is uiteraard duurder.

Huuropzegging door één van de huurders

Wanneer één van de partners schriftelijk de huur opzegt terwijl men gehuwd is, dient een kopie van het echtscheidingsvonnis overlegd te worden. Tevens dient te worden aangegeven of het vonnis definitief is (heeft men berust in het vonnis of is men in hoger beroep gegaan). Als hoofdregel kan gehanteerd worden, dat de tenaamstelling door Krijtland Wonen gewijzigd kan worden op het moment dat de partij, aan wie het gebruik van de woning is toegewezen, een bewijs van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de Burgerlijke Stand overlegt. Na deze huuropzegging vindt een opname van de woning plaats, waarvoor beide partners worden uitgenodigd.

In de opnamestaat wordt aangegeven welke werkzaamheden moeten worden verricht om de woning in goede staat op te leveren en hoeveel de kosten bedragen die daaraan (naar schatting) zijn verbonden. De redelijke kosten daarvan kunnen aan de huurders in rekening worden gebracht. Op basis van de taxatie van Krijtland Wonen kunnen de echtgenoten dan, in het kader van de scheiding en deling van de huwelijksgoederengemeenschap, nadere afspraken maken. Zolang de echtscheiding nog niet is uitgesproken, zijn beide partners van rechtswege huurder, ook al verblijft één van hen gedurende de echtscheiding elders. Als men niet is gehuwd, doch samenwoont, dient de huurder die de woning verlaat de huur schriftelijk op te zeggen. Hiertoe kan men gebruik maken van het formulier ‘Huuropzegging woning bij einde relatie’.

Je kunt het formulier ‘Huuropzegging woning bij einde relatie’ downloaden of aanvragen (bij aanvragen sturen wij het formulier per post/mail toe).

Download hier de formulieren

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder