Huurverhoging per 1 juli 2020

In overleg met Huurdersvereniging De Hoogste Top is besloten de huurverhoging te laten ingaan per 1 juli 2020. De huurverhoging bedraagt 2,6% voor alle huishoudens die wonen in een sociale of geliberaliseerde huurwoning van Krijtland Wonen. Krijtland Wonen past voor de huurverhoging in 2020 wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De huurverhoging voor onzelfstandige verhuureenheden (garages, parkeerplaatsen, (brommer)stallingen e.d.) bedraagt eveneens 2,6%.

Huurders die wonen in een nieuwbouwwoning zijn in het eerste jaar vrijgesteld van huurverhoging. Huurders die wonen in een woning die gesloopt gaat worden (zoals overeengekomen in een Sociaal Plan) zijn vrijgesteld van huurverhoging tot het moment van verhuizen.

De eventuele aanpassing van het voorschot servicekosten vindt eveneens plaats per 1 juli a.s.

Onlangs heeft u één aanzeggingbrief ontvangen, voor zowel de huurverhoging als de aanpassing voorschot servicekosten.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3088200.