Krijtland Wonen en Woningstichting Simpelveld gaan voor fusie per 1 januari 2021

Als volkshuisvestelijke partners voelen wij ons verbonden door het landelijk karakter van het Heuvelland met overeenkomstige maatschappelijke opgaven. Zowel Krijtland Wonen als Woningstichting Simpelveld heeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Om ook de aankomende jaren deze kwaliteit te garanderen en tegelijkertijd in het belang van de huurders de slagvaardigheid van de organisaties te vergroten, zetten wij nog in 2020 de stap om de haalbaarheid van fusie te onderzoeken.

Op 27 december 2019 hebben we daarom, na een zorgvuldige interne afweging, de intentieovereenkomst tot fusie ondertekend. Ons voornemen is om uiterlijk 1 januari 2021 gefuseerd te zijn. Onze huurdersorganisaties en de gemeenten waarin we werkzaam zijn houden we gedurende dit traject op de hoogte.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Jos Lambrichts directeur-bestuurder Krijtland Wonen tel: 043-3088200 Ben Wouters, directeur-bestuurder a.i. Woningstichting Simpelveld tel: 045-5441727